Akce a novinky Společnost Richarda Wagnera Praha, řádný člen Richard Wagner Verband International

Tristan a Isolda versus Romeo a Julie

Tristan a Isolda versus Romeo a JulieZamyšlení nad dvěma dramaty o lásce a smrti Na listopad připravuje Státní opera premiéru Wagnerova hudebního dramatu Tristan a Isolda. O příspěvek k tomuto vrcholnému Wagnerovu dílu jsme požádali zástupce Společnosti Richarda Wagnera Praha.

 

Výběr z operního díla - Ústí nad Labem

Plakát v souboru pdf - ke stažení

Znovuotevření Státní opery Praha

U příležitosti slavnostního znovuotevření Státní opery Praha dne 5. 1. 2020 nechala Společnost Richarda Wagnera za účasti několika svých členů umístit pod Mistrovu bustu květinový koš se stuhou nesoucí naše jméno. Příspěvek SRW při instalaci busty a dík za poskytnutí této květinové dekorace byly přímo zmíněny při dramaturgickém úvodu.

 

SRW Praha k uvedení Rýnského zlata v květnu 2019

Chtěli bychom za všechny wagneriány poděkovat Opeře ND za uvedení koncertního provedení Das Rheingold v Praze. Rýnské zlato představuje ve Wagnerově tvorbě zlomový moment a je skvělé, že pražské publikum má možnost během jedné sezóny shlédnout Lohengrina, tedy sice geniální, ale přesto stále „jen“ romantickou operu, a Zlato, které představuje první skutečné hudební drama wagnerovského stylu. Hudba se zde dostává do popředí, do dominantní pozice vypravěče, plní funkci chóru po vzoru starořeckého dramatu. Hovoří vlastním jazykem, kterému se vyplatí porozu-mět.

 

Kongres RWVI 2012 v Praze

Vzhledem k tomu, že v roce 2012 bude hostitelem Kongresu RWVI Praha, zahajujeme již v těchto chvílích propagační akce, hledáme náměty a nápady pro program účastníků, partnery, sponzory atd. Vzhledem k tomu, že v roce 2012 bude hostitelem Kongresu RWVI Praha, zahajujeme již v těchto chvílích propagační akce, hledáme náměty a nápady pro program účastníků, partnery, sponzory atd. Vzhledem k tomu, že v roce 2012 bude hostitelem Kongresu RWVI Praha, zahajujeme již v těchto chvílích propagační akce, hledáme náměty a nápady pro program účastníků, partnery, sponzory atd.