Aktivity SRW Společnost Richarda Wagnera Praha, řádný člen Richard Wagner Verband International

Co se podařilo

 • vybudovat určitou členskou základnu, která se ovšem od data založení za 10 let zcela obměnila
 • prosadit SRW do podvědomí pražské hudební veřejnosti, operních divadel, hudební kritiky atd.
 • získat pro vstup do SRW čestné členy, zejména p. Dvořákovou, p. Kniplovou a p. Švorce
 • začlenit SRW do RWVI, účast na kongresech 2009, 2010, 2011
 • zajistit pořadatelství kongresu 2012 v Praze, připravit a prosadit řádný program
 • vytvořit internetovou stránku www.richardwagner.cz, naplnit ji
 • vydat 24 čísel občasníku Hlasatel, v posledních letech v barevné, vícestránkové podobě
 • uspořádat celou řadu zájezdů na Wagnerovy opery do Čech (Bludný Holanďan v Plzni, ÚNL, Liberci, Tannhäuser v Brně) i do zahraničí ( Víly ve Würzburgu, Rienzi v Lipsku, Bludný Holanďan v Regensburgu a v Chemnitz, Tannhäuser v Drážďanech, Lohengrin v Drážďanech, Mnichově a ve Vídni, Tristan a Isolda v Lipsku, Mistři pěvci norimberští v Norimberku, Innsbrucku, Lipsku a Drážďanech, Valkýra v Drážďanech, Soumrak bohů ve Vídni, Parsifal v Erfurtu, Lipsku, Vídni, 3x v Drážďanech)
 • téměř každoročně zajistit vstupenky a zájezd pro několik členů SRW na festival do Bayreuthu
 • aktivně se podílet a propagovat SRW na inscenaci Prstenu Nibelungova v Národním divadle v r. 2005 a Tristana a Isoldy v r. 2010 ve Státní opeře
 • spolufinancovat vytvoření busty R. Wagnera a její instalaci na důstojném místě ve SOP
 • zajistit zdarma pro členy SRW vstupenky na inscenace Bludného Holanďana, Tristana a Isoldy a wagnerovského koncertu ve SOP
 • zúčastnit se řady besed v Českém rozhlase a České televizi, a tím propagovat činnost SRW