• warning: include(modules/form/formular-prihlaska.php): failed to open stream: No such file or directory in /data/web/virtuals/235644/virtual/www/includes/common.inc(1685) : eval()'d code on line 1.
  • warning: include(modules/form/formular-prihlaska.php): failed to open stream: No such file or directory in /data/web/virtuals/235644/virtual/www/includes/common.inc(1685) : eval()'d code on line 1.
  • warning: include(): Failed opening 'modules/form/formular-prihlaska.php' for inclusion (include_path='.:/data/web/virtuals/235644/virtual') in /data/web/virtuals/235644/virtual/www/includes/common.inc(1685) : eval()'d code on line 1.

ČlenstvíSpolečnost Richarda Wagnera Praha, řádný člen Richard Wagner Verband International

Členem Společnosti Richarda Wagnera se může stát jakákoliv fyzická i právnická osoba, srozuměná s cíly společnosti, které jsou následující:

  1. probouzet a prohlubovat zájem o dílo a umělecký odkaz Richarda Wagnera
  2. usilovat o další prosazení oper Richarda Wagnera na našich před ních scénách
  3. podporovat informovanost členů společnosti o historii i současnosti provozování oper Richarda Wagnera v Čechách i v zahraničí
  4. organizovat besedy, přednášky, koncerty, zájezdy a jiné kulturní akce sloužící k propagaci díla Richarda Wagnera
  5. spolupracovat s dalšími českými i zahraničními pobočkami wagnerov ských spolků
  6. aktivně se zapojit do činnosti Mezinárodního sdružení Richarda Wag nera (RWVI)

Podmínkami získání členství je odevzdání přihlášky a zaplacení členského příspěvku, jehož základní výše v běžném roce je určena usnesením shromáždění členů. Každý člen může vedle příspěvku v základní výši, jehož splatnost je do 31.3., podle svého zájmu i finančních možností zaplatit příspěvek v nadstandartní výši, která je neomezená a splatnost má kdykoliv v běžném roce. Základní výše členského příspěvku je 300 Kč, pro studenty a důchodce 100 Kč. Členové mladší 18ti let a členové starší 75ti let příspěvky neplatí.

Mezi práva členů patří především být informován o činnosti a životě společnosti, účastnit se všech akcí společnosti, volit orgány společnosti a být do nich volen.

Povinností je zejména dodržovat stanovy společnosti, respektovat a naplňovat usnesení ze shromáždění členů, platit členské příspěvky.

Chcete-li se i Vy stát členem Společnosti Richarda Wagnera vyplňte prosím tuto přihlášku: