Eric Adler Archives Společnost Richarda Wagnera Praha, řádný člen Richard Wagner Verband International