Tristan a Isolda - Mikulov 15.8.2020 Společnost Richarda Wagnera Praha, řádný člen Richard Wagner Verband International