PROMĚNY FILOSOFICKÝCH A ESTETICKÝCH IDEÁLŮ WAGNEROVA HUDEBNÍHO DRAMATU DIE WALKÜRE Společnost Richarda Wagnera Praha, řádný člen Richard Wagner Verband International

Příspěvek pomocí metody komparace poukazuje na proměnu estetického vzezření operního díla Die Walküre (Valkýra) z cyklu tetralogie Prstenu Nibelungů a srovnává rozdílné esteticko-filosofické a interpretační aspekty dvojího vrcholného nastudování opery (Bayreuth 1976, New York 2014). V textu je poukázáno na problémy a úskalí interpretace pozdně romantické opery a specifika wagnerovských oborů a rolí, díky čemuž dnes wagnerovská interpretace tvoří samostatnou hudební kapitolu v dějinách opery.

KLÍČOVÁ SLOVA

Heldentenor, Levine, interpretace, filosofie, Bayreuth, pozdně romantická opera, Boulez, wagnerovská role, Wagner, Schopenhauer

Kompletní článek v souboru doc - ke stažení

MgA. Martin Kajzar