SRW Praha k uvedení Rýnského zlata v květnu 2019 Společnost Richarda Wagnera Praha, řádný člen Richard Wagner Verband International

Chtěli bychom za všechny wagneriány poděkovat Opeře ND za uvedení koncertního provedení Das Rheingold v Praze. Rýnské zlato představuje ve Wagnerově tvorbě zlomový moment a je skvělé, že pražské publikum má možnost během jedné sezóny shlédnout Lohengrina, tedy sice geniální, ale přesto stále „jen“ romantickou operu, a Zlato, které představuje první skutečné hudební drama wagnerovského stylu. Hudba se zde dostává do popředí, do dominantní pozice vypravěče, plní funkci chóru po vzoru starořeckého dramatu. Hovoří vlastním jazykem, kterému se vyplatí porozu-mět. Rheingold je předvečer dramatu Prsten Niebelungův a přináší paletu příznač-ných motivů, které se později různě modulované objevují v následujících dílech Rin-gu a spoluvytvářejí dějové linie, postavy a předměty, na nichž je tento čtyřdílný Ges-amtkunstwerk vystavěn. Děj Rheingoldu je strhující, je to akční drama, i po tolika de-setiletích nanejvýš aktuální. Členové SRW Praha se těší na shledanou se zájemci o Wagnerovu tvorbu ve Foru Karlín!

Mgr. Martin Nejedlý a RNDr. Libor Pavlíček

Předseda SRW a Místopředseda SRW

Pozvánka v souboru pdf - ke stažení