Wagnerův Bayreuth po 2. světové válce Společnost Richarda Wagnera Praha, řádný člen Richard Wagner Verband International

překonání nebo pokračování nacionálněsocialistického projektu? (Rekapitulace debaty 1945 – 1980)

Diplomová práce navazuje na práci bakalářskou věnovanou těm aspektům vzniku a fungování Wagnerova bayreuthského festivalu, které jsou nejčastěji dávány do souvislosti s ideologickým prostředím Třetí říše. Tato práce zkoumá vývoj předmětné problematiky v období od konce druhé světové války. Klade si za cíl zmapovat poválečný vývoj bayreuthského festivalu, osobní kontakty dědiců Wagnerova odkazu s představiteli Třetí říše nebo upřímnost „denacifikace“ Bayreuthu v 50. letech. Shrnuje v hlavních bodech wagnerovskou reflexi od roku 1945 do konce éry Winifred Wagner v roce 1980.

Kompletní diplomová práce v souboru pdf - ke stažení

Denisa Valterová