Fenomén „wagnerovské interpretace“ Společnost Richarda Wagnera Praha, řádný člen Richard Wagner Verband International

(komparace italské a německé interpretace, problém interpretace wagnerovských rolí, komparace nastudování opery Die Walküre)

Studie pomocí metody komparace srovnává na časové ose vliv operních velmocí (Itálie a Německo) na proměnu estetického vzezření operního díla, konče hudebním dramatem Richarda Wagnera. Samostatnou kapitolou je Wagnerův komplexní vývoj, jeho neoddiskutovatelný dopad na dnešní pěveckou interpretaci a vznik tzv. wagnerovského zpívání. Cílem této studie je vyzdvihnout na široké škále hlasových oborů wagnerovskou roli, jako specifický druh zpěvního umění. Poukázat na problémy interpretace pozdně romantické opery a specifika wagnerovských oborů a rolí, díky čemuž dnes wagnerovská interpretace tvoří samostatnou hudební kapitolu v dějinách opery. Na podkladu komparace práce dále srovnává rozdílné esteticko-filosofické a interpretační aspekty dvojího vrcholného nastudování opery Die Walküre (Valkýra) z cyklu tetralogie Prstenu Nibelungů (Bayreuth 1976, New York 2014).

Kompletní studie v souboru pdf - ke stažení

MgA. Martin Kajzar