Wagnerův Bayreuth jako německý nacionálněsocialistický projekt? Společnost Richarda Wagnera Praha, řádný člen Richard Wagner Verband International

Rekapitulace debaty – úvod k jednomu nejen hudebně-dramatickému problému

Bakalářská práce s názvem Wagnerův Bayreuth jako německý nacionálněsocialistický projekt? zkoumá příčiny a historický kontext vazeb mezi bayreuthským festivalem a Hitlerovým nacionálněsocialistickým režimem. Práce mapuje problematické prvky v myšlenkovém a uměleckém odkazu Richarda Wagnera a věnuje se jejich vývoji v době po Wagnerově smrti až do roku 1945. Práce je od počátku plánována na více etap.

Kompletní bakalářská práce v souboru pdf - ke stažení

Denisa Valterová