Wagnerovská knihovna 2020 Společnost Richarda Wagnera Praha, řádný člen Richard Wagner Verband International

Kulturní vakuum způsobené koronavirovými opatřeními jsme se rozhodli členům SRW a dalším zájemcům o Wagnerovo dílo alespoň zčásti vyplnit doplněním naskenovaných knih a článků stejně jako odborných textů a publikací na webu naší Společnosti. Naleznete zde nově zveřejněné původní knihy a články, které jsou dnes jen stěží k sehnání, a dále odborné texty a publikace našich členů a spřízněných autorů. Fond na stránkách budeme dále průběžně doplňovat, jak to jen umožní dostupnost dalších titulů a autorské právo.

Knihovnu najdete zde