Wagnerovy opery v Praze na českém jevištiSpolečnost Richarda Wagnera Praha, řádný člen Richard Wagner Verband International

Provádění Wagnerova díla v Čechách má sice již téměř 150ti letou tradici, ovšem od samého počátku bylo poměrně problematické. První Wagnerovy opery se objevily v nastudování kapelníka Františka Škroupa ve Stavovském divadle brzy po svém vzniku, ale to bylo divadlo německé a německy zde také bylo hráno. V tehdejší době bylo německé vlastnictví a německý charakter tohoto divadla také jedním z důvodů pro stavbu divadla Národního. Otevření Nového německého divadla r. 1888 a poměrně šťastná ruka tehdejší divadelní správy při výběru ředitelů a kapelníků se staly signálem k dalšímu rozvíjení Wagnerova odkazu na pražském jevišti. Avšak stále na pražském německém jevišti, nikoliv na českém.

První možnost uvádět česká představení Wagnera se v podstatě naskytla až otevřením Prozatímního divadla v roce 1862. V prvních letech však na žádné provedení nedošlo a B. Smetana, který se stal od r. 1866 kapelníkem, Wagnerovy opery uvádět nechtěl z důvodu nedostatečných možností Prozatímního divadla. Myšleny tím byly zřejmě možnosti prostorové, ale jistě i interpretační. A tak se prvním českým provedením opery velkého německého mistra stalo uvedení Lohengrina v Národním divadle v lednu 1885, tj. něco přes rok po jeho definitivním otevření a necelé dva roky po Wagnerově smrti. Postupně následovala další Wagnerova díla, ovšem s velkými časovými odstupy, neboť provozovací práva vlastnilo většinou Německé divadlo a pro Národní divadlo nebylo snadné je získat. Přesto byly za více než 120 let existence tohoto ústavu provedeny, a to některé i v několika inscenacích, všechny Wagnerovy opery s výjimkou Soumraku bohů, který na českém jevišti nezazněl doposud nikdy. Rienzi pak byl proveden ve Smetanově divadle, krátce před jeho odtržením od Národního divadla a přejmenováním na Státní operu, ovšem originálně v německém jazyce.

Přestože byly Wagnerovy opery většinou nastudovány našimi předními dirigenty a účinkovaly v nich špičkové síly souboru ND, nikdy nebyly uváděny koncepčně a nevznikla zde tudíž inscenační ani interpretační wagnerovská tradice.

Následující přehled má za úkol upozornit na první provedení díla v Čechách vůbec, dále pak na první provedení na českém jevišti a pak na dosud uskutečněné inscenace na scéně Národního divadla. V rámci zachování určité kontinuity i kompletnosti přehledu, jsou uvedeny též inscenace, vzniklé v 90. letech 20. století v pražské Státní opeře.

 

Rienzi

poprvé v německém Stavovském divadle 24.10.1859, první české uvedení 18.3.1914 v Plzni (dir. V. Talich).

V Národním divadle na scéně Smetanova divadla 4.10.1991 - německy (dir. I. Pařík)

Bludný Holanďan

poprvé v německém Stavovském divadle 7.9.1856 (dir. F. Škroup), první české uvedení 1.12.1906 v Plzni.

V Národním divadle 17.12.1907 (K. Kovařovic)
  23.9.1936 (J. Charvát)
  20.2.1959 (J. Vogel)
  30.1.1986 (J. Štych)
Ve Státní opeře 29.5.2008 (G. Tourniaire)

Tannhäuser

poprvé v německém Stavovském divadle 25.11.1854 (dir. F.Škroup), první české provedení 16. 1. 1888 v Plzni.

V Národním divadle 28.1.1891 (A. Čech)
  25.12.1903 (K. Kovařovic)
  29. 9. 1912 (K. Kovařovic)
  19.11.1927 (O. Ostrčil)
  25.10.1955 (J. Vogel)
Ve Státní opeře 10.4.1993 (N. Bareza)

Lohengrin

poprvé v německém Stavovském divadle 23.2.1856 (dir. F. Škroup), první české provedení v ND.

V Národním divadle 12.1.1885 (A. Čech)
  8.3.1907 (K. Kovařovic)
  6.10.1922 (O. Ostrčil)
  19.10.1964 (R. Brock)
Ve Státní opeře 17.5.1997 (J. Stárek)

Tristan a Isolda

poprvé v německém Stavovském divadle 29.4. 1886, první české provedení v ND.

V Národním divadle 10.2.1913 ( K. Kovařovic)
  18.12.1924 (O. Ostrčil)
  19.5.2000 (J. Kout) - německy

Mistři pěvci Norimberští

poprvé v Německém Stavovském divadle 26.4.1871, první české provedení v ND.

V Národním divadle 7. 2. 1894 (A. Čech)
  11.11.1911 (K. Kovařovic)
  9.11.1934 (O. Ostrčil)
  24.1.1958 (J. Vogel)
  2.11.1978 (M. Konvalinka)
  28.1.1982 (Z. Košler) - obnovené nastudování

Zlato Rýna

poprvé 19.12.1885 v německém Stavovském divadle, první české provedení v ND.

V Národním divadle 19.3.1915 (K. Kovařovic)
  27.11.1975 (H. Fricke)
  17.4.2005 (J. Fiore) - německy

Valkýra

poprvé v německém Stavovském divadle 20.12.1885, první české provedení v ND.

V Národním divadle 14.2.1916 (K.Kovařovic)
  3.3.1972 (J. Krombholc)
  23.4.2005 (J. Fiore) - německy
Ve Státní opeře 1.6.1998 (H. Wallat) - německy, koncertní provedení +4.6.

Siegfried

poprvé v německém Stavovském divadle 9.1.1887, poprvé na českém jevišti 16.4.1931 v Brně (dir. A. Balatka)

V Národním divadle 23.3.1932 (O. Ostrčil)
  1.5.2005 (J. Fiore) - německy

Soumrak bohů

poprvé v Praze 13.2.1887 v německém Stavovském divadle, první české provedení v ND.

V Národním divadle 14.5.2005 (J. Fiore) - německy

Parsifal

poprvé v Praze současně v Novém německém divadle a v Národním divadle 1.1.1914 (K. Kovařovic)