JOSEPH A. TICHATSCHECK – WAGNERŮV HELDENTENOR Z ČECH Společnost Richarda Wagnera Praha, řádný člen Richard Wagner Verband International

Příspěvek pomocí metody komparace poukazuje na proměnu estetického vzezření operního díla Die Walküre (Valkýra) z cyklu tetralogie Prstenu Nibelungů a srovnává rozdílné esteticko-filosofické a interpretační aspekty dvojího vrcholného nastudování opery (Bayreuth 1976, New York 2014). V textu je poukázáno na problémy a úskalí interpretace pozdně romantické opery a specifika wagnerovských oborů a rolí, díky čemuž dnes wagnerovská interpretace tvoří samostatnou hudební kapitolu v dějinách opery.

KLÍČOVÁ SLOVA

Heldentenor, Levine, interpretace, filosofie, Bayreuth, pozdně romantická opera, Boulez, wagnerovská role, Wagner, Schopenhauer

Kompletní článek v souboru doc - ke stažení

MgA. Martin Kajzar