Společnost Richarda Wagnera PrahaVítejte na stránkách pražské Společnosti Richarda Wagnera!

V našem spolku jsou vítáni všichni, kterým učarovala hudba a příběhy, jejichž autorem je Richard Wagner.  Dílo a myšlenky tohoto velikána pozdního romantismu jsou v českém prostředí dlouhodobě opomíjeny, zatíženy nejrůznějšími předsudky a polopravdami. Cílem Společnosti Richarda Wagnera proto je, nejen vytvořit platformu spojující zájemce a fanoušky Wagnerova díla, ale též navenek propagovat Wagnerův odkaz, podněcovat zájem o něj mezi veřejností a zasazovat se o uvádění jeho oper na českých scénách

 

Společnost Richarda Wagnera PrahaSpolečnost Richarda Wagnera působí v Praze od roku 2002. Naše pravidelná činnost se soustředí mj. na společné zájezdy na wagnerovská představení v okolních zemích (především Německo včetně Bayreuthu), besedy s českými operními interprety a neformální setkání členů spolku.

Po úspěšné organizaci kongresu Mezinárodní asociace wagnerovských společností, který proběhl v Praze v roce 2012 se činnost spolku aktuálně zaměřuje zejména na návštěvy zahraničních produkcí Wagnerových oper.

 

Společnost Richarda Wagnera PrahaKromě společenských akcí usilujeme rovněž o vytvoření knihovny wagnerovských textů, fotografií a dalších materiálů. Pro potřeby společnosti i širokou veřejnost vydáváme časopis Hlasatel složený z původních reportáží a článků našich členů. Na našem webu dále naleznete překlady Wagnerových libret, užitečné odkazy a další informace.

Společnost Richarda Wagnera i tento web je dlouhodobým projektem, dílem, které průběžně vytváříme. Wagnerovské společnosti běžné v západním světě, u nás nemají kontinuální tradici. Je na nás, abychom se ji snažili vybudovat. Zájemcům o Wagnerovo dílo nabízíme obsah našeho webu a jsme k dispozici při osobních setkáních či na e-mailu. Naopak všem, kteří mají k Wagnerovu dílu co říci, nabízíme platformu pro výměnu názorů, publikaci článků či dalších materiálů.

Těšíme se na setkání s vámi, zde naleznete přihlášku do Společnosti Richarda Wagnera.